Skip to main content

Firma SAKFOL Monika Kohut posiada wpis rejestrowy BDO pod numerem 000134466

Rejestr BDO to Baza Danych Odpadowych - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujący odpadami.

DBAMY WSPÓLNIE O ŚRODOWISKO!

DEKLARACJA ZGODNOŚCI - BOPP i CPP
Oferowane przez firmę SAKFOL Monika Kohut folie polipropylenowe spełniają wszystkie wymagania wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej oraz obowiązujących w Polsce ustawach.

Każdorazowo na życzenie klienta firma SAKFOL Monika Kohut przedstawi deklarację zgodności potwierdzającą powyższy zapis wraz z powołaniem się na aktualnie obowiązujące dokumenty.

Świadectwo jakości dotyczy wyłącznie worków sprzedawanych przez firmę SAKFOL Monika Kohut i stanowi załącznik do wystawianych faktur VAT. Nie obejmuje produktów poddawanych dalszym procesom jak drukowanie, etykietowanie, laminowanie i inne.